AİLE DANIŞMANLARI DERNEĞİ 6.OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Şubat 25, 2019 No Comments »
AİLE DANIŞMANLARI DERNEĞİ 6.OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Dernek Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile Derneğimizin 6.Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mart 2019 Pazar günü saat 12.00 de dernek merkezinde yapılmasına ; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Mart 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki Gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1.Açılış

https://apoteketreceptfritt.com

, yoklama ve divan teşekkülü ,

2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunup görüşülmesi ,

3.Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi  ,

4.Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ,

5.Gelecek dönem Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin okunması , görüşülmesi ve kabulü ,

6.Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ,

7.Dilek ve Temenniler ,

8.Kapanış.

Leave A Response