Kapasite Geliştirme Eğitimleri -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Kapasite geliştirme eğitimleri planlanırken, kapasite analiz çalışmasının sonuçlarından

proventil Prix: Achat en Ligne Sans Ordonnance

, hareket ederek projenin faydalamcısı olan STK’ların gelişmelerini ve güçlenmelerini sağlayan birbirinin devamı olan eğitimlerin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda,
• İnsan ticareti ile mücadele eden kurumlara katılacak olan STK’ların bilgilerini artırmak;
• İnsan ticareti konusunda çalışan STK’ların ise deneyimlerini paylaşmak,
• İnsan ticaretinin değişik boyutlannı tartışmak,
• Mağdura yönelik yürütülen hizmet modellerini değerlendirmek
amaçlanmıştır.
Aynca güçlü bir ağ nasıl kurulur? ve mağdurun hakları nasıl savunulur? Konularına da yer verilmiştir.
Kapasite geliştirme eğitimleri üç aşamada gerçekleşirmiştir.
1. Farkındalık arttırma ve bilgilendirme Eğitimi 28-29-30 Eylül 2016
2. Networking- Ağ Oluşturma Eğitimi, 25-26-27 Ekim 2016
3. Savunuculuk ve Lobicilik Eğitimi 28-29-30 Ekim 2016
Her bir eğitimde; uzmanlar sunum yaparak deneyimlerini paylaşmış, atölye çalışmaları yapılmış, kazanım ağacı oluşturulmuş, eğitimlerin sonunda geribildirimler alınmıştır.

1-Farkındalık arttırma ve bilgilendirme Eğitimi

Tarih
28-29-30 Eylül 2016
Yer
Akdeniz Üniversitesi Oteli Adrasan- Antalya
Katılımcılar
Türkiye’den 21 sivil toplum kuruluşu temsilcisi,
Avrupa Birliğinden, 6 sivil toplum kuruluşu
temsilci ve diğer görevlilerle birlikte toplam 39 kişi
katılmıştır.

2-Ağ Oluşturma Eğitimi

Bu eğitim almanya ortağı kok tarafından verilmiştir.
Eğitimler, baerbel heide uhl ve eva kueblbeck tarafından vermiştir.

Tarih
25–26–27 Ekim 2016
Yer
Akdeniz Üniversitesi Oteli Adrasan- Antalya
Katılımcılar
Türkiye’den 21 sivil toplum kuruluşu temsilcisi,
Avrupa Birliğinden, 11 sivil toplum kuruluşu
temsilci ve diğer görevlilerle birlikte toplam 39 kişi
katılmıştır.

3-Savunuculuk Eğitimi

Tarih
28-29-30 Kasım 2016
Yer
Akdeniz Üniversitesi Oteli – Antalya
Katılımcılar
Türkiye’den 18 sivil toplum kuruluşu temsilcisi,
Avrupa Birliğinden 7sivil toplum kuruluşu temsilci ve
diğer görevlilerle birlikte toplam 32 kişi katılmıştır.

Leave A Response