Hakkımızda

Antalya Aile Danışmanları Derneği, bireyi ve aileyi psikolojik ve sosyal yönden güçlendirmek, Türkiye’de aile danışmanlığı hizmetinin yaygınlaştırılmasına destek vermek ve aile danışmanlığı hizmetini yürütecek meslek elemanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ağustos 2008’de kurulmuştur.

Derneğimize; sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik, tıp, hemşire ve sosyal pedagoji lisans mezunları ile aile danışmanlığı sertifika sahibi olanlar üye olma hakkına sahiptir.

Bu anlamda Derneğimiz, birbirini tamamlayan farklı uzmanlık alanlarının donanım ve birikimine sahiptir.

Mevcut Üyeler ve Meslekleri (66 üye);
24 Sosyal Hizmet Uzmanı
16 Psikolog,
5 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı
9 Psikolojik Danışman ve Rehber
3 Psikiyatri/Halk Sağlığı Hemşiresi
5 Tıp Doktoru (ikisi pisikiyatrist)
4 Aile Danışmanlığı Sertifikası Sahibi
(Aile Mahkemesinde Pedagog (2) / Tıbbi Biyolog Prof Dr. (1)/ Yüksek Lisansı PDR(1))

Dernek üyelerimizin; 
*51’i Aile danışmanlığı sertifikasına sahip.
* 3’ü profesör, 1’i doçent, 2’i yardımcı doçent, 4’ü öğretim görevlisi olmak üzere 10 akademisyen.

* 48’i Antalya’da, 7’si İzmir’de, 3’ü Ankara’da, 1’i Mersin’de,1’i Isparta’da, 1’i Burdur’da, 1’i Bodrum’da, 1’i İstanbul’da, 1’i Sivas’ta ve 2’si Denizli’de yaşamaktadır.

Kurucu Üyeler (25.08.2008 – 14.03.2009): 
Bşkn. Güngör Çabuk
Bşkn Yrd. Ömer MAVİ
Sayman Nazlı KÜÇÜKSARI
Sekreter Gülüzar MANAV
Üye Aslı ÇERİ
Üye Nalan YAYCIOĞLU
Üye Vildan DÖNMEZ

I. Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu (14.03.2009 – 08.07.2010): 
Bşkn. Güngör ÇABUK
Bşkn Yrd. Ömer MAVİ
Sayman Nazlı KÜÇÜKSARI
Sekreter Gülüzar MANAV
Üye Vildan DÖNMEZ

Olağanüstü Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu ( 08.07.2010 – 29.01.2011):
Bşkn Hasan Hüseyin POLAT
Bşkn Yrd. Ömer MAVİ
Sayman Nazlı KÜÇÜKSARI
Sekreter Gülüzar MANAV
Üye Güngör ÇABUK

II. Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu (29.01.2011 _ …):
Bşkn Güngör ÇABUK
Bşkn Yrd. Ayşe Gül AYDOĞMUŞ TUNÇEL – Ömer MAVİ(10.03.2012 den sora)
Sayman Yusuf ERDEMİR
Sekreter Nazli KÜÇÜKSARI
Üye Gülüzar MANAV