Monthly Archives: Şubat 2017

Başlarken -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Başlarken -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Biz kimiz? Aile Danışmanları Derneği “her insan değerlidir” felsefesiyle yola çıkan değişik meslek gruplarının temsilcilerinin araya gelmesiyle kurulmuştur. 2008 yılında başlayan birliktelik derneğin; birçok alanda gönüllülük esasıyla çalışmasını beraberinde getirmiştir.... Read More »

Tanıtım -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Tanıtım -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu IV Programı, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik kategorisinde yürütülmüştür. Projenin Adı İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projenin Yararlanıcısı Türkiye... Read More »

İnsan Ticareti Mağdurları Bilgi Notu -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

İnsan Ticareti Mağdurları Bilgi Notu -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI BİLGİ NOTU İnsan Ticareti Nedir? İnsan ticareti genel olarak kadınların, erkeklerin ve çocukların sömürü amacıyla zorla alıkonulması, özgürlüklerinin kısıtlanarak istismar edilmesi anlamını taşımaktadır. Dünyada insan ticaretine en... Read More »

Kapasite Analizi İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Kapasite Analizi İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN 6ÜCÜ PROJESİ KAPASİTE DEĞERLENDİRME ANALİZİNİN ÖZETİ Araştırmanın Amacı Almanya, Yunanistan ve Türkiye’de insan ticareti konusunda doğrudan faaliyet yürüten; Türkiye’de insan ticareti mağdurlarıyla çalışma olasılığı... Read More »

Kapasite Geliştirme Eğitimleri -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Kapasite Geliştirme Eğitimleri -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Kapasite geliştirme eğitimleri planlanırken, kapasite analiz çalışmasının sonuçlarından, hareket ederek projenin faydalamcısı olan STK’ların gelişmelerini ve güçlenmelerini sağlayan birbirinin devamı olan eğitimlerin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, • İnsan ticareti ile... Read More »

Ulusal STK Ağı Oluşturma -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Ulusal STK Ağı Oluşturma -İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

Tarih 06-07-08 Ocak 2017 Yer AKRA BARUT Oteli – Antalya Katılımcılar Türkiye’den 14 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ve diğer görevlilerle birlikte toplam 16 kişi Katılmıştır.   Read More »

Vaka Yönetimi -İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Vaka Yönetimi -İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ PROJESİ İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI İÇİN VAKA YÖNETİMİ MÜDAHALESİ …………………………………………….5 Vaka Yönetiminde Planlı Değişme Sürecinin Aşamaları………………………………………………………..11 Mağdur Tespit ve Mülakat Aşamasında Risk Değerlendirmesi………………………………………………20 Olası... Read More »

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi Dökümanlar

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi Dökümanlar

Şubat 8, 2017 No Comments »

1-İnsan Ticareti Mağdurları Bilgi Notu 2-İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi Sivil Toplum Kuruluşları Sop- Standart Operasyonel Prosedürler 3-İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi Vaka Yönetimi 4-İnsan... Read More »

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi Fotoğraflar

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi Fotoğraflar

Şubat 8, 2017 No Comments »

Daha fazla resim için: https://www.facebook.com/Aile-Dan%C4%B1%C5%9Fmanlar%C4%B1-Derne%C4%9Fi-465957806803552/photos Read More »

The Power Of Civil Society To Combat Human Trafficking Project

The Power Of Civil Society To Combat Human Trafficking Project

Şubat 8, 2017 No Comments »

Who are we? Family Consultant Association is found with the philosophy of “every human is valuable’ with cooperation of the different kinds of occupational groups and representatives. The collaboration that... Read More »