Vaka Yönetimi -İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi

Şubat 8, 2017 No Comments »

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELEDE SİVİL
TOPLUMUN GÜCÜ PROJESİ İNSAN TİCARETİ
MAĞDURLARI İÇİN VAKA YÖNETİMİ
MÜDAHALESİ …………………………………………….5
Vaka Yönetiminde Planlı Değişme Sürecinin
Aşamaları………………………………………………………..11
Mağdur Tespit ve Mülakat Aşamasında Risk
Değerlendirmesi………………………………………………20
Olası sağlık riskleri …………………………………… 20
Olası güvenlik riskleri……………………………….. 21
İnsan Ticareti Mağdurlarının İhtiyaçları………………23
Acil İhtiyaçlar…………………………………………… 23
Orta dönem ihtiyacı………………………………….. 23
Uzun dönem ihtiyacı………………………………… 23
İnsan Ticareti Mağdurları İçin Vaka Yönetiminin
Aşamaları………………………………………………………..26
İnsan Ticareti Mağdurlarıyla Çalışırken Dikkat
Edilmesi Gereken Bazı Önemli Noktalar……………..27

Liikakarvoitus tiedotus

Leave A Response