Aile Danışmanları Derneğin’de Dr. Nevin Dölek Tarafından Eğitimler Verilecektir

Kasım 19, 2016 1 Comment »
Aile Danışmanları Derneğin’de  Dr. Nevin Dölek Tarafından Eğitimler Verilecektir
  1. “Kriz, Ölüm ve Yas” 17-18 ARALIK 2016
  2. “Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı”  29-30 NİSAN 2017
  3. “Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi” 27-28 MAYIS 2017
  4. “Çocuklar ve Ergenlerle Bilişsel Yaklaşımla Danışmanlık ”  17-18 Haziran 2017

 

Kriz, Ölüm ve Yas: Eğitimin amacı: Katılımcıların “kriz” ve “ölüm” olgusunu gözden geçirmeleri, kriz ve ölüme gösterilen tepkiler ve yas süreci davranışlarını tanımaları, yas yaşamakta olan kişilere duyguları ile baş etme konusunda yardımcı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadırİçerik: *Ölüm ile ilgili kişisel algım,*Ölüm olgusu, ölümü anlamak, *Çocukların ölüm algısı, *Süreklilikler ve süreklilik kırılması, *Ailede, bireyde veya toplumda kırılan sürekliliğin yapıştırılması,*İntihar. *Yas ile ilgili tedavi edici yaklaşımlar ve uygulamalar (*Debriefing,*Duygu akıtımı ile ilgili sözel ve sanat etkinlikleri,*Mektuplar, boş sandalye…., *Yas çalışmasında terapötik kartların kullanımı),*Baş etme ve dayanıklılık

Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı:Bu model, problemin kendisinden çok çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üzerinde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir, danışan sorunların daha başedilebilir olduğu dönemleri hatırlaması konusunda cesaretlendirilir. Varolan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olan şeyleri yaratmayı ve artırmayı amaçlar. İçerik: Çözüm Odaklı Danışmanlığın Temel Prensipleri, Çözüm-Odaklı Danışmanın Sekiz Temel Özelliği, Çözüm Odaklı Danışmanlık: 7 Basamaklı Süreç, Çözüm Odaklı Danışmanlık Stratejileri; Soru örnekleri, Çocuklarla Çözüm Odaklı Çalışma, Okullarda Çözüm Odaklı Yaklaşım Uygulamaları; örnekler, Ailelerle Çözüm Odaklı Yaklaşım

Terapötik Kartların Kullanımı EğitimiEğitimin amacı:Farklı terapötik kartlar kullanılarak yaşantısal bir eğitim amaçlanmıştır. Terapötik kartlar birey, aile ve gurup danışmanlıklarında kullanılabilir. Bu kartlarla hem kişiler arası etkileşim sağlanabilmekte hem de bireysel çalışmalarda kişiler kendilerinin iç dünyalarını keşfedebilmektedirler. Terapötik kartlar: ON; SAGA; HABİTAT; PERSONA; MORENA; MYTHOS; 1001 NİGHTS…vb adları taşıyan kartlar, bireylerin yaratıcılık ve hayal güçlerini kullanmalarını sağlayarak, kendi iç dünyalarında onları bir yolculuğa çıkaracaktır. Kartlar insanların iç dünyalarını yansıtmaktadırlar ve seçilen kartlar ancak seçen bireyler tarafından yorumlanabilir. Kartlar hakkında detaylı bilgi için;  http://www.oh-cards.com/files/flyer_turk.pdf

Çocuklar ve Ergenlerle Bilişsel Yaklaşımla Danışmanlık:Eğitimin amacı; Çocuklarla bilişsel davranışçı yaklaşım, çocuklara karşılaştıkları problemle ilgili düşünceleri ve duygularını fark ettirerek çözüm geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler.  Bu seminerde önce bilişsel kuramların esasları gözden geçirilecek, daha sonra bilişsel yaklaşımın çocuklara nasıl anlatılabileceği ele alınacaktır. Seminer sırasında (bilişsel yaklaşım felsefesinden yola çıkılarak)  çocuklarla grupla veya bireysel etkinlikler uygulamalı olarak öğretilecektir. Ele alınan tüm uygulamalar katılımcılara yazılı materyal olarak verilecektir. İçerik: *Akılcı duyuşsal davranış terapisi

Diabetes – Behandeling online

, *Multi-modal terapi, *Bilişsel terapi, *“İyi düşün iyi hisset”- Çocuklara bilişsel terapi temellerinin anlatılması, *Bilişsel yaklaşımda kullanılan teknikler, *Çocuklarla yapılabilecek etkinlikler

 

Eğitimin süresi: Her biri Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere16 Akademik saat.

Son başvuru tarihi:  Her eğitimden en az dört gün önce olmalı

Kontenjan: Her bir eğitim  25 kişiyle sınırlı olup, kontenjanda başvuru tarihi sırası esas alınacaktır.

Kimler katılabilir:  Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Rehber, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ve Lisansüstü Psikiyatri Hemşiresi.

Eğitim yeri: Dernek Merkezi olup; Adres Deniz Mah, Konyaaltı Cad. 131 Sok. No: 3/1 Necati Dölen Ap. Muratpaşa Antalya (Selekler Çarşısı karşısı, Yavuz Özcan Parkı yanı)

http://ailedanismanlari.org/iletisim/

 

Başvuru: Aşağıdaki başvuru formunun doldurularak  antalyaaile@gmail.com  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu: nevin-dolek-egitimmuracaat-formu

 

Ayrıntılı bilgi için:

 

Eğitim ücreti ve ödeme biçimi: 450.00 TL (KDV Dahil) olup, eğitim günü nakit olarak veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

Katılımcılara Dernek tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Dr Nevin Dölek

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır.  Doktorasını Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Çocuklar Arasında Zorbaca Davranışlar” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Bir özel okulda uzun yıllar okul psikologu olarak çalışmış; daha sonra 2 yıl ISTEK Vakfı Okulları Eğitim Şube Müdürü olarak görev almıştır. BAKIŞ Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu ve yöneticilerindendir. Aile ve çift terapisi uzmanlık eğitimi almıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi SEM ve ABD NCDA İşbirliği ile “ Kariyer Geliştirme Danışmanlığı Sertifika Programında (GCDF) 2004 yılından beri müfredat oluşturma ve eğitmenlik görevi yapmaktadır.

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisleri danışmanı 2007 den bu yana, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gelişim ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, 2011 den bu yana, Ana babalar, öğretmenler, yöneticiler ve gençlere çeşitli konularda seminerler ve konferanslar vermekte ve atölye çalışmaları yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir. Uluslararası Okul Psikologları Derneğinin (ISPA) yönetim kurulunda kongre koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. Çeşitli kitap ve dergilerde okul psikolojisi, çocuk gelişimi ve gençler üzerine makaleleri yayımlanmış olan Nevin Dölek, 2000 yılında Amerikan Okul Psikologları Derneği (NASP, 2006 yılında ise Uluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) tarafından ödül verilmiştir.