Genel Kurul Toplantısı 30.03.2013

Mart 12, 2013 No Comments »
Genel Kurul Toplantısı 30.03.2013

Aile Danışmanları Derneğimizin  Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 11.00 de  Deniz mah. 131. Sokak Necati Dölen Ap 3/1 Muratpaşa adresindeki dernek merkezimizde yapılacaktır.Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ;  toplantı 06 Nisan 2013 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

1.      Açılış , yoklama ve divan teşekkülü ,

2.      Açılış konuşması ,

3.      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunması ve görüşülmesi,

4.      Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi,

5.      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun aklanması,

6.      Gelecek dönem çalışma programının okunması ve görüşülerek kabulü,

7.      Gelecek dönem tahmini bütçenin okunup görüşülerek kabulü,

8.      Dernek tüzüğünde 2.madde de Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri başlığı altında bulunan maddelere “ Özel Eğitim Kurumu işletmeciliği yapmak”  maddesini eklemek,

9.      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

10.  Dilek ve temenniler,

11.  Kapanış.

SOA Behandeling online – Medicatie tegen SOA

Leave A Response